มาลีฮวนน่า ตำนานเพื่อชีวิตใต้ดินและบนดินของแท้


มาลีฮวนน่าเป็นวงใต้ดินเพื่อชีวิต 
ชื่อวงแปลว่า กัญชา ( MARIJUANA )
ชื่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า (MALEEHUANA) แทน
โดยให้มีความหมายว่า ดอกไม้แห่งดนตรี
สมาชิกในวง
คฑา