งานที่หาซื้อยาก....ยิว คนเขียนเพลง ชุด เพลงที่ผมรัก 2
...............................................................
นับจากปี 2538 ยิว คนเขียนเพลง โด่งดังด้วยเพลง คำสัญญาที่หาดใหญ่
เพลงเดียวทีปลุ