เธอทำให้เพลงเหนือไม่ตาย “ คำหล้า ธัญยพร ”
...................................................................
คนไทยที่ไม่ใช่ภาคเหนือฟังเพลงคำเมือง รู้จักเพียงไม่กี่คน
และศิลปินที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนเมือง ก็คือ 
จรัล มโนเพ็ชร และ สุนทรี เวชานนท์
ยุคใหม่มา ก็มี ไม้เมือง ที่ทำให้คนหลายภาค ลุ่มหลงในสุ้มเสียงของเธอ
แต่ใครจะรู้หละครับ ว่า ภาคเหนือ จะมีศิลปิน