อีกหนึ่งชุดที่หาซื้อยากของหงา คาราวาน “คนไม่เต็ม”
.....................................................................
อย่าถามถึงงานเดี่ยว หงา คาราวาน ชุดเหล่านี้
หงา คาราวาน ชุด ลุงไม้ไทย
หงา คาราวาน ชุด หมายเหตุจากประเทศจีน
หงา คาราวาน ชุด รักและหวัง
หงา คาราวาน ชุด ขอหาดไม้ขาวให้เต่ามะเฟือง
หงา คาราวาน ชุด พ่อเราอดทน
หงา คาราวาน ชุด คาถา 2540
หงา คาราวาน ชุด รักเมื่อเดือนเมษา
ฯลฯ
หงา คาราวาน หรือ ชื่อจริง สุรชัย จันทิมาธร แห่งวงคาราวาน
มีงานเดี่ยวออกมาหลายชุด พอสังเขปตามที่ได้ลงรายการไว้ข้างต้น
ทั้งหมดเป็นงานที่หาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้แล้วครับ
ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลใดก็ตาม 
และบางชุดก็เป็นชุดที่แฟนเพลงตัวจริงของหงาคาราวานต้องการมาก ๆ 
อย่างชุด ลุงไม้ไทย และ ชุด คาถา 2540 เป็นชุดที่แฟนเพลงต้องการมาก ๆ 
และอีกชุด คือชุด ... คนไม่เต็ม ก็เป็นงานเดี่ยวที่มีคนต้องการมากที่สุด